Boomschadetaxatieservice 

Schade heeft niet alleen gevolgen voor een boom. Het kost de beheerder ook geld, bijvoorbeeld voor extra onderzoek en onderhoud of voor de aanschaf van een nieuwe boom. Het verhalen van schadekosten op de veroorzaker geeft vaak rompslomp. Wij nemen u het werk en de ergernissen graag uit handen. Bij schade aan bomen zijn onze specialisten, uw kennispartners, binnen handbereik!

Hoe werkt onze Boomschadetaxatieservice?

U meldt hier de boomschade en een van onze taxateurs beoordeelt de schade. Is de schade relevant? Dan beoordelen wij de schade ter plaatse. Een van onze Registertaxateurs-VRT en lid van de NVTB stelt een taxatierapport op.

Claimafwikkeling

Wilt u dat wij ook de claimafwikkeling verzorgen? Dan beoordeelt onze boomjurist mr. Goudzwaard de kans op een succesvolle claimafwikkeling. Wij werken hiervoor onder andere samen met Holla Advocaten in ’s-Hertogenbosch.

De stappen

Stap 1. Schademelding

U kunt kosteloos schade melden via het schadeformulier

Stap 2. Veldbeoordeling, claimbeoordeling en opstellen taxatierapport

Het beoordelen, vaststellen en taxeren van een ‘standaardschade’ tot een schadebedrag van € 5.000,- bedraagt in de basis € 485,- voor de eerste boom per schadeobject. Onze boomjurist beoordeelt de verhaalbaarheid van de schade en bepaalt de kans op een succesvolle claimafwikkeling. De kosten: € 85,- per schadegeval.

Stap 3. Claimafwikkeling

Pas nadat het college van B en W opdracht heeft gegeven voor de claimafwikkeling starten wij met de vooraankondiging en sommatie. Deze ziet er normaal gesproken als volgt uit:

Boomjurist mr. Goudzwaard legt het eerste contact (vooraankondiging) met de schadeveroorzaker en stuurt een eerste sommatie. Heeft de wederpartij na de eerste sommatie niet betaald? Dan sturen wij een tweede sommatie. Betaalt de schaodeveroorzaker dan nog niet? Dan neemt Holla Advocaten, in overleg met de opdrachtgever, daarna vervolgstappen.

Stap 4. Gerechtelijk traject

Samen met onze boomjurist verzorgen de advocaten van Holla Advocaten het gerechtelijke traject.

Mediation

U kunt onze boomjurist ook vragen voor bemiddeling (mediation).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bieden wij onze opdrachtgevers bepaalde garanties. Zo bent u er zeker van dat taxaties en schadeberekeningen financieel goed zijn ingekaderd, dat risico’s zijn gedekt. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering blijft zelfs van toepassing als wij schriftelijk akkoord gaan met de algemene voorwaarden van u als opdrachtgever.

Interesse of vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met onze specialist op dit gebied Kitty Goudzwaard.

terug