Boomveiligheidsplan 

Voor een goed bestek is vaktechnische kennis vereist, maar je moet ook weten hoe een bestek in elkaar zit. Wij hebben alle specialismen in huis voor het opstellen van groene bestekken: kennis van bomen, groen en ecologie. Ook helpen wij u met het bepalen van de juiste gunningscriteria. Want ook daarvoor is vakkennis vereist! Wij kunnen voor u een compleet bestek opstellen, maar wij kunnen ook optreden als sparringpartner, toetser of adviseur, zodat u het bestek zelf kunt maken.

Toets

Groen is vaak integraal onderdeel van civieltechnische (grijze) bestekken. Dat kan ook best, maar alleen als de kwaliteit van het groen goed wordt geborgd. Cobra zorgt daarvoor! Door de civieltechnisch voorbereider vooraf te adviseren, zijn bestekken te toetsen of groene besteksposten aan te leveren. Hebt u behoefte aan een opleiding op dit vlak? Kijkt u dan eens naar onze Cursus Groen in grijze bestekken.

Interesse of vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialist op dit gebied Günther Rutten.

terug