Bodemvochtmonitoring 

Een grote bedreiging voor bomen bij bouwprojecten is het onttrekken van grondwater. Door het bodemvocht te monitoren en tijdig water te geven, voorkomt u dat bomen door vochttekort schade oplopen. Soms zijn de gevolgen direct zichtbaar in de vorm van bladverlies. Vaker worden de onomkeerbare gevolgen pas na enkele jaren zichtbaar.

Meten is weten

Een diver, sensoren en een regenmeter leveren de gegevens voor de analyse. Wij meten tijdens het bouwen continu het voor de bomen beschikbare bodemvocht, de bodemtemperatuur en de elektrische geleidbaarheid. Die gegevens worden elektronisch naar Cobra verzonden. De vochtkarakteristiek van de grond wordt bepaald en hiermee de boven- en ondergrens voor wat betreft de vochtbalans. Als uit de metingen blijkt dat er een vochttekort dreigt wordt een alarmering uitgestuurd.

Hyperspectraal luchtfoto's

Wanneer grote en/of langdurige bronneringswerken plaatsvinden, maken wij zogenoemde hyperspectraal luchtfoto's van het project en een ruim gebied hieromheen. Met deze foto's brengen wij in beeld wat de vochttoestand is van de beplanting. Ook leggen wij de conditie van de beplanting vast. Door periodiek deze foto's te maken ontstaat er een logboek waarmee aangetoond kan worden dat er al dan niet bomen zijn beinvloed door de bronneringswerkzaamheden.

Interesse of vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialist op dit gebied Koen Verhoeven.

 

 

 

 

 

 

terug