Bomeneffectanalyse 

Uw organisatie heeft plannen om te gaan bouwen. Dicht bij de projectlocatie staan bomen die u wilt behouden. Of op het projectterrein staan beeldbepalende bomen. Sta tijdig stil bij de effecten die bouwen op bomen kan hebben. Zowel tijdens het bouwen als wanneer het project is afgerond.

Projectinvloeden

Een bomeneffectanalyse beschrijft de invloed van (bouw)werkzaamheden op bomen. We beoordelen de kwaliteit van de bomen, doen een bodem- en wortelonderzoek, stellen voorwaarden op om de boom te beschermen en geven alternatieven om de negatieve invloed van de werkzaamheden op de bomen te beperken.

Interesse of vragen?

Hebt u interesse of vragen? Neem dan contact op met onze consulent Cor 't Lam.

terug