Boomschadetaxatie 

Graafschade door kabelaars, aanrijdschade, maaischade, vandalisme en vergiftiging van bomen; het komt dagelijks voor. Het zadelt de boombeheerder op met hogere kosten voor beheer (vaker controleren, eerder verwijderen) en eventueel herplant van bomen.

 

Claimen

Is er aantoonbare schade, dan wilt u weten wat de kosten) zijn om de schade te herstellen. Of u wilt weten of de bomen of beplantingen in levensduur teruglopen. Bij aantoonbare aansprakelijkheid hebt u handvatten om de schade te claimen. U krijgt geld om het duurdere beheer in de toekomst te financieren en wie weet heeft de boete een opvoedende werking bij de moedwillige veroorzaker van de schade. Onze taxateurs, die aangesloten zijn bij de NVTB of VRT, beantwoorden deze vraag van rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen en overheden. 

 

Boomschade taxatieservice

Vaker een schade? Denk dan eens aan Cobra’s Boomschadetaxatieservice. U meldt de schade bij ons. Als we denken dat de schade verhaalbaar is, dan nemen we deze op volgens de richtlijnen van de NVTB. Onze boomjurist mr. Kitty Goudzwaard, kan de hele schadeafhandeling van u overnemen. U krijgt een snelle en adequate aansprakelijkheidsstelling, begeleiding en controle van het traject met een snelle uitkering van het schadebedrag.

 

Schademelding en claimafwikkeling

U kunt schade aan bomen melden via het schadeformulier, telefonisch 088 - 262 72 00 of per mail info@Cobra-adviseurs.nl.

Lees hier meer over de rekenmethoden en over de dubbele redelijkheidstoets.

terug