CO2-prestatieladder 

De groene buitenruimte wordt, net als ons hele milieu, sterk beïnvloed door klimaatverandering. Deze is in belangrijke mate het gevolg van de stijgende CO2 concentraties in de atmosfeer. Wij willen ons steentje bijdragen aan de verlaging hiervan door allereerst de eigen footprint te verlagen. Vervolgens willen wij op onze projecten het bewustzijn bij partijen te vergroten om CO2 bewust te ontwerpen, uit te voeren en te onderhouden. Op de projecten kunnen we namelijk een veel grotere bijdrage leveren aan de reductie van CO2 dan alleen via de footprint van ons bedrijf. Om dit beleid structureel in te bedden in de organisatie is gekozen voor certificatie op basis van de CO2 prestatieladdder. Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u via deze link terecht op de site van Skao, beheerder van de CO2 prestatieladder.

Footprint, doestellingen en maatregelen

Onze footprint over 2017 kunt u hier downloaden. In dit document vindt u tevens onze reductiedoelstellingen voor de komende 3 jaar en het plan van aanpak om deze te realiseren.


Sectorinitiatief

Wij hebben een sectorinitiatief gestart om met andere bedrijven samen te onderzoeken hoe wij ons wagenpark zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Ons sectorinitiatief kunt u hier downloaden. Wij kijken niet alleen naar technische mogelijkheden, maar ook naar de invloed van de mensen die er in rijden. Gedragsbeïnvloeding is een langzaam proces waar samenwerking met anderen voordelen kunnen bieden. Het initiatief maakt gebruik van directe terugkoppeling van het rijgedrag naar de bestuurder (via TomTom Webfleet 360) en registratie en rapportage hiervan naar de wagenparkbeheerder. Geïnteresseerde bedrijven kunnen aan ons initiatief deelnemen.

Auteur:
Joost Verhagen
Directeur Cobra adviseurs
European Tree Technician
Registertaxateur VRT, lid NVTB
terug