Boomveiligheidscontroleur 

Volgens de wettelijke zorgplicht moeten alle boomeigenaren hun bomen aan een periodieke veiligheidscontrole onderwerpen. De controle moet uitgevoerd worden door een aantoonbaar bekwaam persoon. De volgende medewerkers van Cobra beschikken over het BVC-certificaat (Boomveiligheidscontroleur):

 

 

terug