Bodemvoedselweb 

Dit was een van de eerste thema’s die we vanaf 2000 als een soort evangelie in de groene vakwereld hebben gepredikt. Samen met de grondlegger van het bodemvoedselweb (soilfoodweb) in Nederland; Bob Baars en composteerder Van Iersel uit Biezenmortel, hebben we de bodembiologie binnen handbereik gebracht. We lieten de groene vakwereld zien dat er naast alle techniek in de vorm van groeiplaatsconstructies ook nog een onmisbaar en onzichtbaar deel biologie noodzakelijk is voor een gezonde groei van bomen. En dat je micro-organismen met behulp van 'microfarming' kunt beheren, dat je de gezondheid hiervan kunt meten en kunt sturen.

Vandaag de dag wordt schimmeldominante humuscompost en compostthee gebruikt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Op basis van bodembalansanalyses, bodembiologische analyses, chroma’s en plantsapmetingen worden onderzoeken gedaan en adviezen gegeven om de conditie van de boom te verbeteren of om te achterhalen wat er mis is met de groeiplaats. Trots zijn we dat we aan de wieg hebben gestaan van deze ontwikkelingen!

Wilt u meer weten over het soilfoodweb, bodembiologische analyses, chroma's, plantsapmetingen of bodembalansanalyses? Neem dan contact op met Joost Verhagen of Dennis Slotboom.

Klik hier om terug te keren naar de koplopersnieuwsbrief.

terug