Overhangende takken 

Rechtbank Noord-Holland, 29 april 2013

Vordering tot verwijdering van overhangende takken ex art. 5:44 lid 1 BW. Voldoende is volgens de rechter dat takken over perceel hangen. Dit geldt dan ook voor elk ander gedeelte van de boom. In beginsel is niet vereist dat takken ook hinder toebrengen. Het recht op verwijdering van overhangende takken verjaart niet. Eiser heeft niet voldoende bewezen dat gedaagde onrechtmatig handelt omdat de boom gevaarzettend zou zijn. Dat de boom een dunne stam heeft is daarvan onvoldoende bewijs. Eiser mag niet zelf de overhang wegnemen. De boom bestaat namelijk uit twee stammen en zal voor een belangrijk deel verwijderd moeten worden. Eigenaar moet dus zelf overhang wegnemen

terug