Ballen in de tuin 

Rechtbank Almelo 12 mei 2010

Eisers stellen dat sprake is van ernstige overlast door sportveld school. Verlangen dat geen ballen meer in hun tuin komen vanaf het verharde sportveld van school. Kunnen niet in tuin zitten omdat hun jonge kinderen kans lopen letsel op te lopen door harde ballen. Leerlingen klimmen tegen schutting of dak om ballen terug te halen. Slaan op deuren en ramen. Schoolplein is buiten schooluren niet goed afgesloten zodat na schooltijd derden velden gebruiken. Sprake van hinder ex art. 5:37 en 6:162 BW. School moet maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Dit omdat overlast onrechtmatig is door frequentie. School kan eenvoudig een net plaatsen en zo de ballen tegenhouden. Een keer in de drie maanden mag school ballen komen terughalen. School is niet aansprakelijk voor gedrag van derden buiten de schooluren. De school kan dan immers geen toezicht houden. Voldoende is dat de school het terrein afgesloten houdt door omheining.  Rechtbank verklaart dat sprake is van onrechtmatig handelen door school en beveelt de school de overlast te beëindigen en te houden op straffe van dwangsom van €1000,= voor elke keer dat leerling van school perceel betreedt. €500,= dwangsom staat voor elke keer dat per maand één of meer ballen op perceel terechtkomen.

terug