Boswet, velling en dunning 

ECLI:NL:GHARL:2013:BY9392, Hof Arnhem-Leeuwarden, 22 januari 2013, Strafrecht

Bosgrondeigenaar heeft 22 bomen geveld. De inspecteur van de Boswet vindt dat negen bomen zijn gedund. Maar dat dertien bomen dus illegaal zijn geveld zonder voorafgaande melding. Deskundigen geven verschillende visies op feit of gedund is of anders. Dunning en velling blijkt in den lande verschillend te worden geïnterpreteerd door boswetinspecteurs en beleidsmedewerkers van provincies. Het hof vernietigt vonnis van rechtbank en verklaart niet bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

terug