Inmeten van de buitenruimte 

Op basis van de 3D-omgevingsscanner meten wij snel en eenvoudig de buitenruimte in.

  • Landmeten en meer

Wij leveren u natuurlijk de producten die u gewend bent van het traditionele landmeten. Alle door u gewenste objecten en elementen meten wij nauwkeurig in en leveren wij u aan in het door u gewenste bestandsformaat. Wij maken een rondgang met de 3D-omgevingsscanner, verwerken de data en van achter de computer worden de door u gewenste objecten en elementen gekarteerd. Hiervoor maken wij geen gebruik van krachten in het buitenland, om zo strikt toe te kunnen zien op de kwaliteit van het eindproduct.

  • Panoramafoto's en puntenwolk standaard bij oplevering

Standaard onderdelen van het product dat wij u opleveren, zijn de panoramafoto's en de puntenwolk van het projectgebied. De panoramafoto's kunt u gebruiken om de nulsituatie van het projectgebied in kaart te brengen. Maar u kunt de panoramafoto's ook gebruiken om uw panoramafotobestand up-to-date te houden! De puntenwolk kunt u inladen in tekensoftware om bijvoorbeeld terreinmodellen te maken.

  • Iets vergeten in de aanvraag? Geen probleem!

Het gebeurt de besten: bij het uitzetten van de vraag voor het inmeten van objecten en elementen in een projectgebied vergeet u bijvoorbeeld de lichtmasten te laten inmeten. Met het inmeten van de 3D-omgevingsscanner is dat geen probleem. Omdat wij alle meetgegevens in één werkgang in de puntenwolk opnemen, kunnen wij snel en eenvoudig aanvullende objecten binnen het projectgebied inmeten. En in de meeste gevallen nog binnen drie werkdagen ook!

terug